Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Cơ khí Trạng thái:Đang tuyển
Số lượng:96 Giới tính:Nam
Số tuổi:20 - 48 Thời hạn:4 năm
Nơi làm:Rumani Ngày tuyển:16/06/2022
Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Cơ khí
Trạng thái:Đang tuyển
Số Lượng:96
Giới Tính:Nam
Tuổi:20 - 48
Thời Hạn:4 năm
Địa điểm:Rumani
Ngày Tuyển:16/06/2022
2