Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Cơ khí Trạng thái:Đang tuyển
Số lượng:50 Giới tính:Nam
Số tuổi:23 - 42 Thời hạn:5 năm
Nơi làm:Seoul Ngày tuyển:30/06/2022
Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Cơ khí
Trạng thái:Đang tuyển
Số Lượng:50
Giới Tính:Nam
Tuổi:23 - 42
Thời Hạn:5 năm
Địa điểm:Seoul
Ngày Tuyển:30/06/2022
2