Đơn hàng: Thực Phẩm Trạng thái:Đang tuyển
Số lượng:09 Giới tính:Nữ
Số tuổi:18 - 30 Thời hạn:4 năm
Nơi làm:Seoul Ngày tuyển:30/06/2022
Đơn hàng: Thực Phẩm
Trạng thái:Đang tuyển
Số Lượng:09
Giới Tính:Nữ
Tuổi:18 - 30
Thời Hạn:4 năm
Địa điểm:Seoul
Ngày Tuyển:30/06/2022
2