Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Thực Phẩm Trạng thái:Đang tuyển
Số lượng:12 Giới tính:Nữ
Số tuổi:24 - 30 Thời hạn:3 năm
Nơi làm:Incheon Ngày tuyển:15/06/2022
Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Thực Phẩm
Trạng thái:Đang tuyển
Số Lượng:12
Giới Tính:Nữ
Tuổi:24 - 30
Thời Hạn:3 năm
Địa điểm:Incheon
Ngày Tuyển:15/06/2022
2