Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Cơ khí Trạng thái:Đang tuyển
Số lượng:09 Giới tính:Nữ
Số tuổi:18 – 30 Thời hạn:4 năm
Nơi làm:FUKUOKA Ngày tuyển:10/06/2020
Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Cơ khí
Trạng thái:Đang tuyển
Số Lượng:09
Giới Tính:Nữ
Tuổi:18 – 30
Thời Hạn:4 năm
Địa điểm:FUKUOKA
Ngày Tuyển:10/06/2020
2