Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Cơ khí Trạng thái:Tuyển gấp
Số lượng:12 Giới tính:Nam
Số tuổi:23 - 35 Thời hạn:3 năm
Nơi làm:AICHI Ngày tuyển:18/06/2020
Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Cơ khí
Trạng thái:Tuyển gấp
Số Lượng:12
Giới Tính:Nam
Tuổi:23 - 35
Thời Hạn:3 năm
Địa điểm:AICHI
Ngày Tuyển:18/06/2020
2