Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Thực Phẩm Trạng thái:Đang tuyển
Số lượng:70 Giới tính:Nữ
Số tuổi:25 - 35 Thời hạn:4 năm
Nơi làm:Rumani Ngày tuyển:20/06/2022
Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Thực Phẩm
Trạng thái:Đang tuyển
Số Lượng:70
Giới Tính:Nữ
Tuổi:25 - 35
Thời Hạn:4 năm
Địa điểm:Rumani
Ngày Tuyển:20/06/2022
2