LIÊN HỆ

Công Ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp SERVICO HANOI

Thực hiện sứ mạng là cầu nối quan hệ đối tác giữa người lao động trong nước và người sử dụng lao động ở nước ngoài để hợp tác gia tăng giá trị lợi ích cho các bên”.