Showing all 4 results

Đang tuyển
Lương: 20 - 25 triệu
 • Số lượng: 70
 • Thời hạn: 4 năm
 • Giới tính: Nữ
Rumani
Đang tuyển
Lương: 25 - 30triệu
 • Số lượng: 24
 • Thời hạn: 5 năm
 • Giới tính: Nữ
TOKYO
Đang tuyển
Lương: 30 triệu
 • Số lượng: 12
 • Thời hạn: 3 năm
 • Giới tính: Nữ
Incheon
Đang tuyển
Lương: 30 - 40 triệu
 • Số lượng: 09
 • Thời hạn: 4 năm
 • Giới tính: Nữ
Seoul
2