Showing all 4 results

Tuyển gấp
Lương: 40 triệu
 • Số lượng: 12
 • Thời hạn: 3 năm
 • Giới tính: Nam
AICHI
Đang tuyển
Lương: 30 triệu
 • Số lượng: 09
 • Thời hạn: 4 năm
 • Giới tính: Nữ
FUKUOKA
Đang tuyển
Lương: 30 - 50 triệu
 • Số lượng: 50
 • Thời hạn: 5 năm
 • Giới tính: Nam
Seoul
Đang tuyển
Lương: 30 triệu
 • Số lượng: 96
 • Thời hạn: 4 năm
 • Giới tính: Nam
Rumani
2