Nhật Bản

Đang tuyển
Lương: 30 triệu
 • Số lượng: 09
 • Thời hạn: 4 năm
 • Giới tính: Nữ
FUKUOKA
Đang tuyển
Lương: 25 - 30triệu
 • Số lượng: 24
 • Thời hạn: 5 năm
 • Giới tính: Nữ
TOKYO
Tuyển gấp
Lương: 40 triệu
 • Số lượng: 12
 • Thời hạn: 3 năm
 • Giới tính: Nam
AICHI
Xem Thêm

Hàn Quốc

Đang tuyển
Lương: 30 triệu
 • Số lượng: 12
 • Thời hạn: 3 năm
 • Giới tính: Nữ
Incheon
Đang tuyển
Lương: 30 - 40 triệu
 • Số lượng: 09
 • Thời hạn: 4 năm
 • Giới tính: Nữ
Seoul
Đang tuyển
Lương: 30 - 50 triệu
 • Số lượng: 50
 • Thời hạn: 5 năm
 • Giới tính: Nam
Seoul
Xem Thêm

Châu Âu - EU

Đang tuyển
Lương: 19 - 25 triệu
 • Số lượng: 80
 • Thời hạn: 4 năm
 • Giới tính: Nam
Rumani
Đang tuyển
Lương: 30 triệu
 • Số lượng: 96
 • Thời hạn: 4 năm
 • Giới tính: Nam
Rumani
Đang tuyển
Lương: 20 - 25 triệu
 • Số lượng: 70
 • Thời hạn: 4 năm
 • Giới tính: Nữ
Rumani
Xem Thêm

SERVICO HANOI – Sự lựa chọn hàng đầu,

thủ tục nhanh gọn, xuất cảnh sớm nhất

Gần 90% lao động xuất cảnh trong 60 ngày.

Nộp Hồ Sơ Liên hệ